Tel: +36 70 6272543


MENÜ

 

Az egyesület adatai

 

Neve: Bajai Tenisz Klub

Székhelye: Baja, Petőfi sziget Március 15-e sétány 9-11, Tenisz telep (5315/2 hrsz.)

Színe: kék-sárga

Alapítás éve: 1980

Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60454/1989.04.20.

Megyei nyilvántartási szám: 354/2004

Adószáma: 19971414-1-03

Bankszámlaszám: 11732033-20003634

 

Klubtörténet...

 

 


Az egyesület céljai, tevékenysége

 

 

A Bajai Tenisz Klub céljai: a rendszeres sportolás, versenyzés és szabadidős sporttevékenység biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, közösségi élet kialakítása. Gondoskodik tagjai és működési területén található oktatási intézmények tanulóinak, továbbá más, a teniszsport iránt érdeklődők sportolási lehetőségeinek kielégítéséről.

 

 


 

 

Tagok, tagfelvétel

 

A klub tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az Egyesület célkitűzéseit és a tagságból eredő kötelezettségeket. Pártoló tagságot szerezhet továbbá természetes és jogi személy, aki vállalja a klub erkölcsi és anyagi támogatását. A tagsági viszony létesítéséről az egyesület Elnöksége határoz.

 


Az egyesület irányítása

 

 

Az  Egyesület legfőbb onkormányzati szerve az évente legalább egy alakommal  ülésező közgyűlés, amelyen minden tag szavazati joggal képviselheti magát.

Az Egyesület operatív irányítását a közgyűlés által 4 évente választott 5 tagú Elnökség végzi, amely tagjaiból elnököt választ.

Az Egyesület tevékenységét, az Elnökség munkáját a 4 évente választott 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi. Az FB a közgyűlésnek tartozik beszámolni az elvégzett munkáról és megállapításairól.

Az Elnökség tagjai:

  • Csátaljay Péter elnök
  • Kancsár Géza
  • Mojzes András
  • Kontra György
  • Kökény Gábor

Felügyelő Bizottság:

  • Bene Tamás (FB elnök)
  • Domonkos Zoltán
  • Tibor József

 


 

Letölthető anyagok

          Alapszabály módosítás 2016

 

*

 

Asztali nézet